เปลี่ยนตัวเองเป็นคนใหม่ที่ดีกว่า! เพื่อชีวิตงานประจำที่แฮปปี้

เปลี่ยนตัวเองเป็นคนใหม่ที่ดีกว่า! เพื่อชีวิตงานประจำที่แฮปปี้

การทำงานประจำในองค์กร ต้องทำงานร่วมกับคนหมู่มาก และในบางครั้งพฤติกรรมหรือคำพูดของเราอาจสร้างความรำคาญใจให้กับเพื่อนร่วมงานโดยไม่รู้ตัว ซึ่งพฤติกรรมแปลก ๆ ที่ไม่ควรทำในที่ทำงาน มีดังนี้

1.คุณนาย/คุณชาย สายเสมอ ด้วยวัยทำงานเป็นวัยเดียวกับที่หลายคนกำลังสร้างครอบครัว จึงทำให้หลายคนต้องดูแลลูกและสมาชิกครอบครัวให้เรียบร้อยก่อนมาทำงาน แต่นั่นไม่ใช่ข้ออ้างในการมาทำงานสายอยู่บ่อยครั้ง เพราะในองค์กรเดียวกันก็มีเพื่อนร่วมงานที่ต้องมีหน้าที่รับผิดชอบคล้าย ๆ กับคุณ ดังนั้นหากรู้ตัวว่างานประจำมีภาระที่ต้องจัดการให้เสร็จสิ้นก่อนถึงเวลาทำงาน ก็ควรรีบตื่นมาจัดการให้เรียบร้อย ซึ่งการจัดตารางเวลาเป็นสิ่งหนึ่งที่ช่วยให้เราสามารถจัดการธุระส่วนตัวให้เรียบร้อยครบถ้วนได้รวดเร็วขึ้น

2.การใช้ถ้อยคำหรือน้ำเสียงกับเพื่อนร่วมงาน ไม่ว่าคุณจะทำงานในตำแหน่งใดก็ตาม การใช้น้ำเสียงและคำพูดที่เหมาะสมเป็นสิ่งสำคัญเป็นอย่างยิ่ง เพราะการใช้น้ำเสียงหรือถ้อยคำที่ไม่เหมาะสมอาจก่อให้เกิดบรรยากาศที่เป็นพิษในที่ทำงานได้ รวมถึงการตำหนิติชมต่าง ๆ ควรเลือกทำในสถานที่ที่มีความเป็นส่วนตัว และไม่ควรพูดคุยเสียงดังเกินไปจนรบกวนการทำงานของผู้อื่น

3.ส่งเสียงดังรบกวนผู้อื่น การเปิดเพลง การเปิดเสียงโทรศัพท์ หรือการพูดคุยที่ดังจนเกินไปเป็นสิ่งที่ไม่ควรทำเป็นอย่างยิ่ง เพราะการเปิดเพลงและเปิดเสียงโทรศัพท์ที่ดังจนเกินไปสามารถทำลายสมาธิในการทำงานของผู้อื่นได้ ดังนั้นหากต้องการฟังเพลง ก็ควรใส่หูฟังและเปิดในระดับเสียงที่พอดี และทางที่ดีควรปิดเสียงโทรศัพท์ ใช้ระบบสั่น หรือเปิดในระดับที่เบาที่สุดแล้วเอาไว้ใกล้ตัวแทน

4.ป่วยแต่ไม่ยอมหยุดงาน หลายคนขยันทำงานมากเกินไปจนไม่อาจละทิ้งหน้าที่รับผิดชอบงานประจำได้แม้ว่าตัวเองจะป่วยหนักก็ตาม พฤติกรรมนี้ไม่เพียงแต่ไม่ใช่พฤติกรรมที่สามารถสร้างความประทับใจในการทำงาน เพราะการทำงานทั้งที่ป่วยอาจทำให้งานออกมาไม่มีประสิทธิภาพและยังเป็นการกระจายเชื้อโรคให้กับเพื่อนร่วมงานอีกด้วย ดังนั้นหากรู้ตัวว่าป่วย ควรกินยา พักผ่อนให้เพียงพอ หรือไปพบแพทย์และลาป่วยให้ถูกต้อง เมื่อร่างกายกลับมาแข็งแรงเป็นปกติแล้ว ค่อยกลับมาจัดการงานให้เต็มที่

5.เป็นมิตรมากเกินไป การสร้างไมตรีด้วยการยิ้มหรือพูดคุยเพื่อสร้างปฏิสัมพันธ์กับเพื่อนร่วมงานเป็นสิ่งที่เหมาะสม แต่บางคนเข้าใจผิดและพยายามสร้างมิตรด้วยการแซวหรือพูดล้อเลียนกับเพื่อนร่วมงานมากเกินไป ซึ่งพฤติกรรมนี้ไม่เพียงแต่ทำให้เพื่อนร่วมงานรู้สึกอึดอัดเท่านั้น แต่ยังสร้างความรำคาญใจจนไม่อยากอยู่ใกล้อีกด้วย

การควบคุมพฤติกรรม อารมณ์ และคำพูด ให้ถูกกาลเทศะ และยกเลิกการทำพฤติกรรมแปลก ๆ ทั้ง 5 พฤติกรรมที่กล่าวมา จะทำให้คุณกลายเป็นคนใหม่ที่ดีกว่าและสามารถทำงานประจำกับเพื่อนร่วมงานได้อย่างราบรื่น