อาชีพที่ไม่ต้องกลัวตกงานและรายได้ดี ในทศวรรษหน้า

ศัลยแพทย์ตกแต่ง

เราต้องยอมรับว่าปัจจุบันมีหลายอาชีพที่ได้รับผลกระทบจากวิกฤตเศรษฐกิจ โดยเฉพาะหลังไวรัสโควิดระบาด และยังมีการแทนที่คนทำงานในอุตสาหกรรมต่าง ๆ ด้วยระบบอินเทอร์เน็ตและอุปกรณ์ไอทีที่เรียกว่า IoTs หรือ Internet of Things จึงทำให้เราทุกคนต้องใส่ใจการเลือกประกอบอาชีพในอนาคตมากขึ้น ผู้เชี่ยวชาญวิเคราะห์ว่าอาชีพใดบ้างที่จะไม่ตกงานในทศวรรษหน้า และยังมีรายได้ดีอีกด้วย

ศัลยแพทย์ตกแต่ง

อาชีพศัลยแพทย์เฉพาะทางด้านตกแต่งเสริมความงามเป็นที่นิยมในอนาคตแน่นอน เพราะผู้คนนิยมเสริมโหวงเฮ้ง ปรับแต่งส่วนต่าง ๆ เช่น จมูก คาง ตา หน้าผาก ฯลฯ ให้ดูสวยงามและดูอ่อนกว่าวัยอยู่เสมอ โรงพยาบาลและคลินิกเอกชนที่ต้องการศัลยแพทย์ที่มีฝีมือทั้งไทยและต่างประเทศมีอยู่มากมาย ถือว่าเป็นตลาดงานที่ไม่มีทางตกงาน และให้รายได้สูงหลายล้านบาทต่อเดือนด้วย

ทันตแพทย์

ปัจจุบันผู้คนนิยมดูแลสุขภาพปากและฟันมากขึ้น ผู้ปกครองนิยมให้ลูกหลานจัดฟันปรับเปลี่ยนรูปหน้าตั้งแต่เด็ก ทำให้เสริมบุคลิกภาพให้ดูดีขึ้นได้อย่างมาก นอกจากนี้ การที่ประเทศไทยกำลังเป็นสังคมผู้สูงวัย ก็ย่อมมีโรคในช่องปากของผู้สูงอายุตามมาอีกมาก รวมถึงการทำฟันปลอม รักษารากฟัน ทำสะพานฟัน ครอบฟัน ฯลฯ จึงเป็นสิ่งที่จำเป็นมากยิ่งขึ้น จึงเรียกว่าทันตแพทย์จะเป็นอาชีพที่จำเป็นอย่างยิ่งในอนาคต และมีค่าตอบแทนที่สูงมากด้วย

ผู้ดูแลระบบไอทีในหน่วยงาน

เนื่องจากระบบไอทีได้พัฒนาให้เกี่ยวข้องกับชีวิตประจำวันของผู้คนมากขึ้นเรื่อย ๆ อุปกรณ์เครื่องมืออำนวยความสะดวกมาก เช่น ระบบคัดกรองผู้เข้าออกอาคาร ระบบกล้องวงจรปิดรักษาความปลอดภัย ฯลฯ ต้องมีการเชื่อมโยงกับเครือข่ายเซิร์ฟเวอร์ตลอดเวลา จึงต้องเน้นด้านความถูกต้องและความปลอดภัยของการเก็บข้อมูล ผู้ที่มีความเข้าใจระบบการทำงานของไอทีและมีความสามารถในการบริหารจัดการคนให้ทำงานได้อย่างราบรื่น จะเป็นที่ต้องการของทุกองค์กรในอนาคตอย่างแน่นอน

ผู้ให้คำปรึกษาด้านการเงินและการลงทุน

ในอนาคต เราทุกคนจำเป็นต้องวางแผนการเงิน เลือกลงทุนและใช้จ่ายอย่างรอบคอบยิ่งขึ้น เห็นได้จากที่ปัจจุบันคนรุ่นใหม่มีการศึกษาข้อมูลข่าวสารด้านการเงินการลงทุนอย่างมาก ไม่ว่าจะเป็นพนักงานบริษัท คนทำราชการ หรือประกอบอาชีพส่วนตัว ฯลฯ ผู้ที่ทำงานสายการเงินการลงทุน ที่สอบผ่านใบอนุญาต เป็นผู้เชี่ยวชาญแนะนำด้านการเงินการลงทุนได้อย่างมีประสิทธิภาพจะได้เปรียบอย่างยิ่งในการได้รับความไว้วางใจ ช่วยดูแลบริหารจัดการให้ลูกค้า ซึ่งจะมีรายได้ที่สูงตามมาด้วย

อาชีพที่กล่าวมามีความจำเป็นและเกี่ยวข้องกับชีวิตผู้คนส่วนใหญ่ในอนาคต จึงเป็นงานที่ไม่ต้องกลัวเสี่ยงตกงานและได้รับค่าตอบแทนเพิ่มมากขึ้นในอนาคตด้วย