แนวทางปรับตัว ร่วมกับเจ้านายได้ดีเยี่ยม

ต้องทำงานร่วมกับเจ้านาย

งานที่ออฟฟิศ นอกจากจะมีการสร้างผลงานแล้วก็จะมีการปฏิสัมพันธ์ติดต่อประสานงานกับคนรอบตัว ทั้งเพื่อนร่วมงาน ลูกค้า หน่วยงานธุรกิจหรือหน่วยงานอื่นที่มีความเกี่ยวโยงสัมพันธ์กัน จึงควรรับรู้ในเรื่องความเข้าใจการทำงานร่วมกันโดยเฉพาะกับเจ้านายซึ่งเป็นผู้ที่มีอิทธิพลต่อชีวิตการทำงานอย่างสูง ด้วยเหตุนี้ เราจึงมีวิธีการทำงานประจำร่วมกับเจ้านายได้ดีเยี่ยม เผื่อว่าจะเป็นประโยชน์สำหรับคุณไม่มากก็น้อย

เมื่อคุณต้องทำงานประจำ ขอแนะนำให้เริ่มต้นด้วยการฝึกตัวเองให้มีความรู้ให้แตกฉานจริง เพราะจะทำให้เป็นคนที่มีคุณค่า มีประโยชน์ต่อหน่วยงานหรือองค์กร เมื่อเป็นเช่นนี้ เจ้านายก็จะมีความเกรงใจคุณ ควรฝึกตัวเองให้เป็นคนที่มีความรู้ความสามารถ หากมีหน้าที่เขียนประวัติทีมฟุตบอลใน พรีเมียร์ลีกอังกฤษ ก็ควรหาข่าวสารความรู้วงการฟุตบอลอังกฤษเพิ่มให้มากๆ ทั้งในเวลางานและนอกเวลา

แม้ว่าจะมีฝีมือดีในการทำงานประจำ แต่ก็อย่าทำตัวเองเป็นคนต้นทุนสูงเกินไปในการใช้งาน ไม่มีทิฐิมานะหรือความถือตัว หมายความว่า ฝีมือดีแต่ทำงานร่วมกับคนอื่นไม่ได้เลยเนื่องจากมีความถือตัวหรือทิฐิมานะมาก ทรนงนึกว่าตัวเองเก่งมีความรู้ความสามารถ จึงไม่ยอมฟังใคร ส่งผลให้คนอื่นที่ทำงานด้วยกันเกิดความเบื่อหน่าย เปรียบเสมือนสินค้าที่มีคุณภาพดีแต่มีราคาที่แพงเกินไป ทำให้ไม่มีคนซื้อ แต่จะไปซื้อสินค้าที่มีคุณภาพที่รองลงมาในราคาที่ถูกกว่า เพราะฉะนั้นหากใครที่ทำตัวเองให้เป็นคนที่มีค่าใช้จ่ายแพงเกินไปในการทำงานหรือทำงานกับคนอื่นไม่ได้ คอยข่มคนอื่นหรือเจ้านายและมีการสร้างปัญหามากมาย เจ้านายก็จะเห็นว่าไม่คุ้มเลย เจ้านายก็จะเลือกคนที่มีฝีมือหย่อนกว่าแต่ทำงานเข้ากับเพื่อนร่วมงานได้

หากใครที่รู้ตัวว่ามีลักษณะดังกล่าวและอยากทำงานประจำให้ไปได้ดี ควรมีความอ่อนน้อมถ่อมตน ไม่มีทิฐิมานะหรือไม่ถือตัวพร้อมให้เกียรติทุกคน ก็จะทำให้เจ้านายหรือผู้บังคับบัญชามีความชื่นชมและยอมรับ

รู้จักปรับตัวเองให้เข้ากับสไตล์ของเจ้านาย

การปรับตัวเริ่มต้นจากการทราบจุดอ่อนและจุดแข็งหรือความชอบและไม่ชอบของคนในที่ทำงานหรือเจ้านาย เช่น เจ้านายบางคนชอบเร็ว คุณก็ควรทำงานให้ทันใจ ถึงแม้ว่างานที่ทำจะมีความประณีตหย่อนบ้างก็ตาม ในทางตรงข้ามหากเจ้านายที่ชอบความละเอียด ส่งงานช้าก็ไม่เป็นไรแต่งานจะต้องมีคุณภาพ ซึ่งเมื่อคุณได้มีการปรับให้เข้ากับสไตล์เจ้านายอย่างพอดี การทำงานประจำก็จะมีความราบรื่น

การทำงานร่วมกับเจ้านายได้ดีเยี่ยมดังกล่าวข้างต้น นอกจากเป็นวิธีที่ใช้กับเจ้านายแล้ว ยังสามารถใช้กับเพื่อนร่วมงานหรือหน่วยงานที่เกี่ยวโยงกันได้อีกด้วย รวมถึงเป็นการฝึกปรับตัวเข้าหาผู้อื่นในชีวิตประจำวัน นี่เรียกว่าเป็นข้อดีงานประจำอย่างหนึ่งเลย ดังนั้น หากคุณเป็นคนหนึ่งที่อยากทำงานด้วยความเข้าใจคนในที่ทำงาน อย่าลืมลองนำเทคนิควิธีข้างต้นไปใช้ แล้วคุณจะพบว่าไม่ว่าองค์กรไหนก็ต้องการคุณมาร่วมงานอย่างไม่ต้องสงสัย